Eksperci branży farmaceutycznej - Experts in Pharma
Jesteś tutaj: Wyszukiwanie

#TEB(title)
Wyniki badania w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina (Takeda)
Data dodania: 15.12.2015 Firma Takeda ogłosiła wyniki obserwacji po zakończeniu leczenia uzyskane w kluczowym badaniu Fazy ...

#TEB(title)
FDA zatwierdza immunoterapię firm AbbVie i Bristol-Myers Squibb
Data dodania: 15.12.2015 Partnerzy Bristol-Myers Squibb i AbbVie uzyskały szybkie zatwierdzenie od FDA dla ich immunoterapii przeciwnowotworowej, która ...

#TEB(title)
Takeda i Teva tworzą joint venture w Japonii
Data dodania: 15.12.2015 Japońska Takeda oraz izraelska Teva wspólnie utworzyły spółkę joint venture, chcąc w ten sposób zareagować ...

#TEB(title)
FDA przyznaje status priorytetowej oceny preparatowi firmy Takeda do stosowania u pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim
Data dodania: 15.09.2015 Firma Takeda ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała status ...

#TEB(title)
Przyspieszony tryb oceny innowacyjnego inhibitora proteasomów w leczeniu pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (Takeda)
Data dodania: 15.08.2015 Firma Takeda ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), ...

#TEB(title)
Rynek terapii przeciw cukrzycy typu 2 osiągnie 39 mld USD w roku 2021
Data dodania: 15.08.2015 Globalny rynek terapii przeciw Cukrzycy typu 2 (T2DM) wzrośnie z 23,5 mld USD w roku ...