Pozytywne wyniki badania fazy III dla terapii raka żołądka firmy Servier - Numer 4/2018 - Experts in Pharma
Jesteś tutaj: Strona główna Numer 4/2018


Pozytywne wyniki badania fazy III dla terapii raka żołądka firmy Servier

Firmy Servier i Taiho Pharmaceutical przedstawiły wyniki kluczowego badania klinicznego III fazy (TAGS), dotyczącego preparatu Lonsurf® (triflurydyna/typiracyl, TAS-102), które pokazują znaczącą poprawę przeżycia całkowitego w terapii chorych z opornym na leczenie przerzutowym rakiem żołądka (współczynnik ryzyka=0,69 [95% PU: 0,56-0,85], p=0,0003). W grupie chorych przyjmujących triflurydynę z typiracylem w połączeniu z najlepszym leczeniem podtrzymującym, mediana przeżycia całkowitego (OS) wyniosła 5,7 miesiąca wobec 3,6 miesiąca w grupie otrzymującej placebo w połączeniu z najlepszym leczeniem podtrzymującym. Ryzyko zgonu zmniejszyło się o 31%. Po dwunastu miesiącach, wskaźnik OS wynosił 21,2% w grupie przyjmującej triflurydynę z typiracylem oraz 13,0% w grupie przyjmującej placebo. Ponadto, ryzyko progresji choroby (mierzone wskaźnikiem PFS), będące pomocniczym kryterium oceny skuteczności, zmniejszyło się o 43% (współczynnik ryzyka=0,57).
Pełna treść dostępna po zalogowaniu. Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.
Adres e-mail*
Hasło*