Jesteś tutaj: Strona główna WYDARZENIA


Kampania społeczna „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” Bezpłatne badania profilaktyczne w 23 miastach w Polsce!

Data wydarzenia: 30.09.2021
okładka magazynu
Podczas pandemii koronawirusa skupiliśmy się na negatywnych konsekwencjach zachorowania na COVID-19, zapominając o długofalowych skutkach odkładania terminów badań kontrolnych umożliwiających wykrycie wielu poważnych chorób na wstępnym etapie ich rozwoju. Z początkiem czerwca br. ruszyła kampania społeczna „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”, która ma na celu zmianę nawyków polskiego społeczeństwa i zachęcenie Polaków do powrotu do regularnych badań profilaktycznych. Mieszkańcy 23 miast będą mogli bezpłatnie wykonać m.in. EKG serca, BMI, pomiar ciśnienia i saturacji krwi w mobilnym punkcie diagnostycznym. Przez 4 miesiące dyżurować w nim będą lekarze, z którymi można będzie porozmawiać o profilaktyce: kardiologicznej, urologicznej, reumatologicznej oraz chorobie Alzheimera. Inicjatorem akcji jest firma Zentiva.
Kampania społeczna „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” wychodzi naprzeciw potrzebie edukacji i diagnostyki polskiego społeczeństwa. W okresie od czerwca do września mobilny punkt diagnostyczny odwiedzi 23 miasta w Polsce. Każdy miesiąc poświęcony będzie edukacji w innym obszarze profilaktyki zdrowotnej. W czerwcu realizowane będą bezpłatne badania z zakresu kardiologii, w lipcu – urologii, sierpniu – reumatologii, a we wrześniu związane z chorobą Alzheimera. Podczas każdej akcji pacjenci będą mogli skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Mapę dokładnych terminów i przystanków mobilnego punktu diagnostycznego w kolejnych miastach można śledzić na stronie www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl.

– Kampanie zwiększające świadomość społeczeństwa w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej są niezwykle potrzebne. Pacjenci często nie są świadomi roli regularnych badań przesiewowych, a to właśnie dzięki nim możemy wykryć choroby nie dające żadnych objawów m.in. nadciśnienie tętnicze czy hipercholesterolemię – schorzenia, które nieleczone, mogą doprowadzić do wyższego ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu – zaznacza prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ekspert Rady Naukowej kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”.

Badanie opinii1 pt. „Stan Zdrowia Polaków” przeprowadzone w ramach kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” wykazało, że profilaktyka zdrowia w pandemii nie jest dla Polaków priorytetem: co trzeci pytany nie wykonał w ciągu 6 miesięcy żadnych badań profilaktycznych, a ponad połowa respondentów przyznaje, że koronawirus znacznie zmniejszył częstotliwość ich wykonywania. Wniosek jest oczywisty – rzeczywistość pandemiczna nie sprzyja regularnym badaniom diagnostycznym i trosce o zdrowie. Najwięcej, bo aż 15% bagatelizowanych objawów podczas pandemii COVID-19 należało do symptomów chorób sercowo-naczyniowych. Blisko połowa badanych, bo 49% zadeklarowało, że szuka porad zdrowotnych w Internecie.

– Niepokoi fakt, że bardzo duża grupa Polaków próbuje leczyć się w oparciu o porady pozyskane z Internetu jednocześnie rezygnując z wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Eksperci są zgodni, że ten trend należy koniecznie odwrócić i to jest jednym z celów naszej kampanii – komentuje Zofia Kurek-Maciejewicz, Head of Communications Zentiva Polska.

Szacuje się, że 20 milionów2 Polaków cierpi na hipercholesterolemię, a 13 milionów3 może chorować na różne rodzaje nadciśnienia tętniczego. Pacjenci nie zawsze zdają sobie sprawę ze swoich dolegliwości, a także unikają wizyt u lekarzy specjalistów oraz wykonywania badań, które są kluczowe w wykrywaniu chorób przebiegających z początku bezobjawowo (np. lipidogramu niezbędnego do monitorowania stanu gospodarki lipidowej w organizmie). Jak pokazało badanie opinii publicznej zaledwie 10% respondentów mierzy ciśnienie codziennie, a co dziesiąty respondent nie robi tego wcale.

Duży problem dla pacjentów stanowi podzielenie się z lekarzem informacjami o bardziej wstydliwych objawach choroby. Co piąta osoba spośród respondentów badania zadeklarowała, że nie powiedziałaby lub nie wie czy powiedziałaby lekarzowi o problemie zapominania zdarzeń, które przed chwilą miały miejsce. Tymczasem szacuje się, że otępienie może dotyczyć nawet 500 tys. Polaków, a im wcześniej uda się wykryć chorobę, tym łatwiej można opóźnić jej skutki takie jak upośledzenie funkcjonowania i utrata samodzielności w codziennych czynnościach. Celem akcji jest więc także przełamanie szkodliwych stereotypów i tematów tabu wobec przypadłości, uznawanych przez społeczeństwo za wstydliwe takich jak np. nietrzymanie moczu lub zapominanie w chorobie Alzheimera.

– Częste współistnienie patologii naczyniowej i alzheimerowskiej powoduje, że z formalnego punktu widzenia znakomita większość zespołów otępiennych może być zakwalifikowana do otępienia mieszanego. Stąd kluczowe znaczenie w profilaktyce dotyczącej choroby Alzheimera ma dbanie o stan naczyń mózgowych, czyli m.in. walka z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, cukrzycą i otyłością, ale także inne zasady, które w ramach kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” umieściliśmy w dekalogu zdrowych zasad. Edukacja społeczeństwa pod kątem stosowania się do tych kilku reguł zdrowego życia jest kluczowaprof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz, kierownik Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, ekspert Rady Naukowej kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”.

W ramach kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” każdy odwiedzający mobilny punkt diagnostyczny otrzyma materiały poradnikowe z ćwiczeniami i dietą oraz dzienniczkiem pomiaru ciśnienia. Materiały edukacyjne udostępniane pacjentom odwiedzającym mobilny punkt diagnostyczny mają na celu wsparcie procesu edukacji polskiego społeczeństwa na temat zdrowia i jego profilaktyki.

Eksperci Rady Naukowej kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”: prof. dr hab. n. med. Maciej Banach – Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz – Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta – kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz – kierownik Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski – Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland – kierownik katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego i USK we Wrocławiu, dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog, Oddział Alzheimerowski, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, dr n. med. Maria Rell-Bakalarska – specjalistka w zakresie reumatologii, aby ułatwić Polakom prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowotnej, opracowali dekalog zasad zdrowego życia:

#dziesiątka dla zdrowia!

DEKALOG ZDROWEGO I DŁUGIEGO ŻYCIA:
  1. Zdrowa dieta – bogata w warzywa i owoce. Rekomendowana dieta śródziemnomorska i nordycka (w Polsce nazywana dietą bałtycką).
  2. Regularna aktywność fizyczna – co najmniej 150 minut tygodniowo wysiłku fizycznego o co najmniej umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut wysiłku tygodniowo fizycznego o dużej intensywności.
  3. Utrzymywanie prawidłowej masy ciała, leczenie nadwagi i otyłości.
  4. Unikanie dymu papierosowego i nadmiernego spożycia alkoholu.
  5. Wypracowanie indywidualnych metod radzenia sobie ze stresem. Dbanie o dobrostan psychiczny m.in. wczesne rozpoznawanie i właściwe leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Pielęgnowanie relacji z członkami rodziny oraz przyjaciółmi, aktywność społeczna i przeciwdziałanie samotności.
  6. Higiena snu i właściwe leczenie bezsenności. Zalecana liczba godzin snu – 6-8 h.
  7. Zwiększenie i utrzymywanie aktywności umysłowej, regularna edukacja (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku), hobby, czytanie książek.
  8. Zwrócenie uwagi na wszelkie nieprawidłowości związane z oddawaniem moczu, krwiomoczem (profilaktyka nietrzymania moczu w ciąży, po porodzie i wieku dojrzałym).
  9. Przeznaczenie czasu na edukację na temat profilaktyki zdrowia – wyłącznie na podstawie rzetelnych źródeł informacji (co najmniej godzinę w tygodniu).
  10. Regularne badania, samokontrola i przestrzeganie zaleceń lekarskich. Sygnalizowanie lekarzowi nowych objawów. Nie ma objawów wstydliwych.
Szczegóły na stronie: zmieniamyprzyzwyczajenia.pl


1. Badanie zrealizowane w dniach 06.05-07.05.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na reprezentatywnej grupie Polaków.
2. Jankowski P. i wsp. Epidemiologia chorób układu krążenia w Polsce. W: Innowacyjna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia. Medycyna Praktyczna. Kraków 2019
3. Jankowski P. i wsp. Epidemiologia chorób układu krążenia w Polsce. W: Innowacyjna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia. Medycyna Praktyczna. Kraków 2019
Tagi: Zentiva

Marketing farmaceutyczny, Przedstawiciel Medyczny, Przedstawiciel Farmaceutyczny, Praca. Pharma News. Fuzje. Przejęcia.

Ucz się od najlepszych ekspertów sektora farmaceutycznego.